Đồng hồ FUZHOU CƠ LXS

                          

– Sản phẩm được sản xuất từ năm 1956, đạt tiêu chuẩn ISO 9000.

– Sản phẩm là kết quả của sự hợp tác & ứng dụng công nghệ sản xuất giữa công ty FUZHOU và công ty B & R ( của Cộng Hòa Liên Bang Đức ). Sản phẩm thường được gọi là đồng hồ Trung Đức.

– Sản phẩm được phân phối tại Việt Nam từ những năm 1990, được các công ty cấp nước & trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tin dùng. Đã được đánh giá là sản phẩm có chất lượng ổn định. Độ bền cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết tại Việt Nam.

– Hiệu suất của đồng hồ cơ LXS đạt tiêu chuẩn ISO 4064B độ chính xác cấp B, độ sai số ít và ổn định.

– Đồng hồ chuyên dùng cho nước lạnh, nhiệt độ làm việc Max. 30oC.

– Kích thước từ 15mm đến 200mm.

Thông số
Kích cỡ Dài (mm)  Rộng (mm) Cao (mm) Trọng lượng (kg)
15 260 98 106 1.4
20 300  98 108 1.7
25 345 103 114 2.8
40 373 125 151 5.7
50 405 145 152 9.4

Sản phẩm liên quan