kép thép tráng kẽm nối ren

Chi tiết sản phẩm kép thép tráng kẽm nối ren

Hexagon Nipple, Hexagon Nipples, Hexagon Nipple pipe fittings f06 p1

1/8″~2″ Hexagon

2-1/2″~4″ Octagon

Standard Pattern

SIZE 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
W 5.7 0.22 6 0.24 6.1 0.24 7.6 0.3 8.4 0.33 8.3 0.33 10 0.39 10.2 0.4 10.6 0.42 13.1 0.52 13 0.51 14.5 0.57
H 12.2 0.48 13 0.51 13 0.51 17.2 0.68 17.6 0.69 20.4 0.8 20.8 0.82 20.7 0.81 22 0.87 25 0.98 27.5 1.08 30.3 1.19
S 13.3 0.52 15.2 0.6 18.5 0.73 23 0.91 29 1.14 35 1.38 44 1.73 50 1.97 62 2.44 78 3.07 91 3.58 117 4.61
L 30 1.18 32 1.26 32 1.26 42 1.65 43.5 1.71 49 1.93 51.5 2.03 51.5 2.03 54.5 2.15 63 2.48 68 2.68 75 2.95

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4″)

Economic Pattern

SIZE 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
W 5.6 0.22 6 0.24 6 0.24 7.6 0.3 8.5 0.33 8 0.31 9.5 0.37 9.5 0.37 10.5 0.41 13 0.51 13 0.51 15 0.59
H 9 0.35 11 0.43 11 0.43 14 0.55 14 0.55 17.5 0.69 18 0.71 18.5 0.73 20 0.79 22.5 0.89 25 0.98 28 1.1
S 13 0.51 15 0.59 18 0.71 23 0.91 29 1.14 35 1.38 45 1.77 50 1.97 62 2.44 78 3.07 91 3.58 118 4.65
L 26 1.02 30 1.18 30 1.18 40 1.57 40.5 1.59 48 1.89 49.5 1.95 49.5 1.95 52.5 2.07 60 2.36 65 2.56 71 2.8

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4″)


Sản phẩm liên quan