Tê thép tráng kẽm nối ren

Chi tiết sản phẩm Tê thép tráng kẽm nối ren

Tee, Tee Fittings f04 p1

Standard Pattern

SIZE 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″(NPT) 2-1/2″(PS) 3″ 4″
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
A 17 0.67 19.5 0.77 22 0.87 27.5 1.08 30 1.18 35 1.38 42.5 1.67 44.5 1.75 53.5 2.11 68 2.68 66 2.6 72 2.83 91 3.58
B 15 0.59 18.5 0.73 22 0.87 25.5 1 32.2 1.27 39.5 1.56 49 1.93 56 2.2 67.6 2.66 84.5 3.33 87.5 3.44 100 3.94 126 4.96
L 34 1.34 39 1.54 44 1.73 55 2.17 60 2.36 70 2.76 85 3.35 88.5 3.48 107 4.21 128 5.04 129 5.08 144 5.67 180 7.09

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4″)

Economic Pattern

SIZE 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″(NPT) 2-1/2″(PS) 3″ 4″
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
A 17 0.67 19.5 0.77 22 0.87 27.5 1.08 30 1.18 35 1.38 42.5 1.67 44.5 1.75 53.5 2.11 68 2.68 68 2.68 76 2.99 91 3.58
B 13.9 0.55 17.4 0.69 20.9 0.82 24.9 0.98 31.2 1.23 38.1 1.5 47.4 1.87 54.1 2.13 66.6 2.62 80.1 3.15 82.4 3.24 95.9 3.78 121.8 4.8
L 34 1.34 39 1.54 44 1.73 55 2.17 60 2.36 70 2.76 85 3.35 89 3.5 107 4.21 136 5.35 136 5.35 152 5.98 182 7.17

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4″)


Sản phẩm liên quan