Măng sông mạ kẽm nối ren

Chi tiết sản phẩm Măng sông mạ kẽm nối ren

Coupling,Coupling Fittings. f22 p1

Standard Pattern
SIZE 1/8″ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
L 20 0.79 25 0.98 25 0.98 33 1.3 35 1.38 42.5 1.67 46.5 1.83 46 1.81 54.5 2.15 65 2.56 69 2.72 79 3.11
W 13.5 0.53 18 0.71 21.5 0.85 26 1.02 31.5 1.24 39 1.54 47.5 1.87 54 2.13 66.5 2.62 83 3.27 95 3.74 122 4.8

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4


Sản phẩm liên quan