nút bịt tráng kẽm nối ren

Chi tiết sản phẩm nút bịt tráng kẽm nối ren

Square Plug, Fittings Square Plug f16 p1
Square Plug, Fittings Square Plug f16 p2
Standard Pattern
SIZE L1 L S
mm in mm in mm in
1/8″ 10.8 0.43 18 0.71 7.2 0.28
1/4″ 11.6 0.46 19.6 0.77 8.1 0.32
3/8″ 12 0.47 19.8 0.78 9.8 0.39
1/2″ 14.7 0.58 24.8 0.98 13.2 0.52
3/4″ 15.6 0.61 26.5 1.04 16 0.63
1″ 19.6 0.77 33 1.3 19.1 0.75
1-1/4″ 20.2 0.8 34.9 1.37 22 0.87
1-1/2″ 19.7 0.78 34.5 1.36 25.1 0.99
2″ 22.7 0.89 38.9 1.53 28.9 1.14
2-1/2″ 26.7 1.05 46.5 1.83 39 1.54
3″ 26.8 1.06 47 1.85 44 1.73
4″ 30.7 1.21 52.5 2.07 58.2 2.29

Sản phẩm liên quan